Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 102/2012 22.11.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Tiliščáková Katarína   261,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 10.3.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu
Rekonštrukcia kuchyne...
SLOVDACH, s.r.o. 36465330  20 476,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 18.4.2017 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10. 3. 2017 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  2 208,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102/2020 - 106/2020 31.8.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 103-2020 30.4.2020 Zmluva o nájme bytu Štucková Mária    
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 25.11.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržnych hrádzí - 2. realizačný projekt "Programu... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 458,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 103/2012 22.11.2012 Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku Hrebík Štefan   115,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2017 24.3.2017 Zmluva o prenájme pozemkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 103/2022 -111/2022 4.7.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 104-2020 30.4.2020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronických komunikácii s Dodatkom č. 1
Zmluva o nájme...
Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 104/2017 24.3.2017 Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046   
Detail Zmluva Dodávateľská 105-2020 30.4.2020 Zmluva o nájme bytu Katarína Kaletová    
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2017 31.3.2017 Dohoda č. 3/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 030,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106-2020 6.5.2020 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Rybovič   2 983,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106/2017 16.5.2017 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000478-001 Národný projekt TSP Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 106/2018 - 112/2018 26.10.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 106/2021 - 111/2021 28.6.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 107-2020 7.5.2020 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  5 940,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2017 16.5.2017 Dodatok k Zmluve o nájme - predlženie nájmu do roku 2020 Katarína Duračinská    
Detail Objednávka vyšlá 107/2020 -113/2020 3.9.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Nastavenia cookies