Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2017 24.3.2017 Zmluva o prenájme pozemkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/2017 24.3.2017 Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046   
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2017 31.3.2017 Dohoda č. 3/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 030,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106/2017 16.5.2017 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000478-001 Národný projekt TSP Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 106/2018 - 112/2018 26.10.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2017 16.5.2017 Dodatok k Zmluve o nájme - predlženie nájmu do roku 2020 Katarína Duračinská    
Detail Zmluva Dodávateľská 108/2017 19.5.2017 Zmluva o nájme - predlženie nájmu - v bytovom dome súp. č 666 byt 7/1 Martin Dvorščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 108/2017 19.5.2017 Zmluva o nájme - predlženie nájmu - v bytovom dome súp. č 666 byt 8/1 Kuzmiaková Mária    
Detail Zmluva Dodávateľská 109/2017 30.5.2017 DOHODA č. 17/38/50j/27 o poskytnutí príspevku na odporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 635,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dodatok 1 4.10.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečovaní systému združeného nakladania
s odpadmi
NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 1.4.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173  8,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Dufala Štefan   13,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2013 19.4.2013 Objednávka na umývací prostriedok Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi 41231082  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 13.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  7 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 21.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany 377870021  850,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2016 - 13/2016 7.4.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 11/2017 - 13/2017 22.2.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 22.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2017 26.5.2017 Kúpna zmluva na pozemok EKN 9358/2 o výmere 41 m2 Ján Čopjak   500,00 EUR