Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 11215 10.10.2011 Za dodávku betónu na výstavbu chodníka v obci Jakubany Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1 382,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 113/2017 16.6.2017 Nájomná zmluva SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 113/2018 - 115/2018 20.11.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 114/2017 3.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 Folklórny súbor KEČERA 508589074  3 930,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 114/2019 - 117/2019 3.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 115/2017 17.7.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  170,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 116/2017 28.7.2017 Dohoda č. 17/38/50J/39 o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj zamestnanosti podľa §... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 635,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 116/2018 - 119/2018 4.12.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 117/2017 28.7.2017 Dohoda č. 17/38/054/149 o poskytnutí finančných prostriedkov na národný projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 361,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 118 10.8.2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme bytu z 15.10.2014 predlženie nájmu do roku 2020 Obyvatelia bytového domu súp. č. 667    
Detail Objednávka vyšlá 118/2019 - 122/2019 12.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 119/2017 10.8.2017 Dohoda č. 17/38/052/195 o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8 048,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12-14/2013 23.5.2013 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 1.4.2011 Vypracovanie znaleckého posudku na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285   
Detail Faktúra vyšlá 12/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Jozef Bandy   2,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Marchevka Ján   38,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 25.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Jakubany Dobrovoľný hasičský zbor Jakubany 00177474  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 - 17/2018 27.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 26.2.2019 Zmluva č. 0361/2210/2019 o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 12/2019 - 16/2019 25.1.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár