Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 Dodatok 3 28.12.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb z 4.9.2017 SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 Dodatok č.2 31.8.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo 4.9.2017 SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 29.9.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - sim karta T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 16.3.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 125/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 667 na byt 4/2 Mgr. Daniela Bíleková    
Detail Zmluva Dodávateľská 126/2017 9.10.2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 05/2017 STOP LUP, s.r.o. 45724351  11 417,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 126/2018 - 129/2018 21.12.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 127/2017 23.10.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 667 na byt 1/2 Štefan Malast    
Detail Zmluva Dodávateľská 128/2017 27.10.2017 Dohoda č. 17/38/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 129/2017 30.10.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 666 na byt 1/2 Dušan Olekšák    
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Faktúra vyšlá 13/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Ján Žilka   19,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 13/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Bielovodský Emil   45,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2014 - 14/2014 28.4.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 13/2015 1.4.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 2.4.2015 Dohoda č. 32/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  14 454,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 26.2.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130/2017 3.11.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 110 m2 Helena Kolčáková   440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 131/2017 8.11.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 39 m2 Róbert Matviak a Monika Matviaková   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 20.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu Ministerstvo vnútra SR 00151866  126 005,40 EUR