Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč. 101/2011 s Dodatkom č. 1 6.6.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 4052011 10.5.2011 Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka Slovdach, s.r.o. 36465330  27 313,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2011 4.4.2011 Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR-1732/2011 11.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu druhého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR - 137/2011 31.5.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu program revitalizácie... Úrad vlády SR 00151513  92 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá O-2011/013 29.3.2011 Za vypracovanie energetického certifikátu bytového domu "A" ENECO s.r.o. 36468002  484,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MK-00749/2011/9.1 1.4.2011 Realizácia dotačného systému - program Kultúrne poukazy 2011 Ministerstvo kultúry SR 00165182   
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 1/2011 16.3.2011 Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... Ing. Ján Reľovský 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20090101 15.6.2011 Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno-predajná zmluva 25.5.2011 Predaj univerzálneho nakladača UNC 061 Ján Konkoľ 33069085  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 23.2.2011/2 10.3.2011 Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... Anna Dufalová, rod. Mačugová   563,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 3.3.2011 Predaj nehnuteľnosti Ján Čopjak   192,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Bakošová Katarína   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Rybovič Michal   17,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 25.8.2011 Predaj obecného pozemku Mária Korytiakova   763,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 30.9.2011 Predaj obecného pozemku Katarína Katreničová   931,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 2.11.2011 Predaj obecného pozemku Bondra Štefan   120,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 25.11.2011 Predaj obecného pozemku Igor Mirga   28,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ 13.1.2011 2.3.2011 Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  0,00  
Nastavenia cookies