Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 7/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  477,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 69/2019 - 75/2019 24.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2017 - 73/2017 15.8.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2016 - 73/2016 7.11.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2016 27.5.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 69/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Rejda   51,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová...
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 Dodatok 28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 20.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Objednávka vyšlá 68/2016 24.10.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 68/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Anna Dufalová   6,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2676/40 402 m2 pre stojisko zberného dvora Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 67/2018 - 72/2018 2.8.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2016 2.5.2016 Dohoda č. 77/2016/§54CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8 213,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 67/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Rybovič   26,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078   
Detail Objednávka vyšlá 66/2017 - 68/2017 1.8.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C Východoslovenská energetika a.s. 44483767