Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 70/2012 4.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Duda Rastislav   38,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70-2019 25.10.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Komunitné centrum Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 70-2016 Dod 1.4.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predlženie o 3 roky Chudík Ján    
Detail Objednávka vyšlá 7/2020 - 11/2020 22.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 9.1.2019 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.s.o. 36202738   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2015 6.2.2015 Dohoda č. 3/§52a/2015/NP VAOTP SR -5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra vyšlá 7/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  477,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 69/2019 - 75/2019 24.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2017 - 73/2017 15.8.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2016 - 73/2016 7.11.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2016 27.5.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 69/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Rejda   51,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová...
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 Dodatok 28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 20.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Objednávka vyšlá 68/2016 24.10.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 68/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Anna Dufalová   6,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68-2019 11.10.2019 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre výstavbu Komunitného centra Michal Petrík - STAV - PET 40288064  4 150,00 EUR