Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 67/2018 - 72/2018 2.8.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2016 2.5.2016 Dohoda č. 77/2016/§54CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8 213,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 67/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Rybovič   26,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078   
Detail Objednávka vyšlá 66/2017 - 68/2017 1.8.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá 66/2015 - 68/2015 31.12.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 66/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Kuľanda   95,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66-2019 4.10.2019 Zmluva č. 140435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  100 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 65/2019 - 68/2019 16.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2016 20.4.2016 Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Faktúra vyšlá 65/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Krivoňák   75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 65/2012 18.12.2012 Objednávka na plastové okno pre budovu požiarnej zbrojnice KALETA, s.r.o. 45593370   
Detail Zmluva Dodávateľská 65-2019 27.9.2019 Nájomná zmluva na parcelu C KN 2639/47 na výstavbu MŠ elokované pracovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  69,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 64/2018 - 66/2018 26.7.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2016 6.4.2016 Zmluva č. 26529 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 64/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Michňa   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64-2019 20.9.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam KNE 9124 a 9125 Jozef Kundľa   1 036,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300142442 13.4.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1 117,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 63/2017 - 65/2017 14.7.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár