Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 59/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štefan Dufala   19,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59-2019 7.8.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 58/2015 - 60/2015 25.11.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2015 29.2.2016 Zmluva č. 33/16/CEZ o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít SPP, a.s. 35815256  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 58/2012 - 60/2012 30.11.2012 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 58/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Haladej   160,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58-2019 2.8.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu z 30.10.2013 v BD A súp. č. 666
pre 9 bytov
A Sumár    
Detail Faktúra došlá 5724992499 11.4.2011 Mesačná faktúra za telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  82,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 57/2018 - 60/2018 27.6.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 57/2016 - 62/2016 26.9.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2016 16.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 TJ SOKOL Jakubany 377870021  9 618,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 57/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Štucka   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/09 31.1.2018 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu k zmluve z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 57-2019 31.7.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb interbankingu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 56/2019 - 64/2019 8.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 9.2.2016 Zmluva o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  29 980,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Jakubany Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  2 786,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56-2019 29.7.2019 Mandátna zmluva Ing. Irena Kubisová   30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 56 - 57/2012 22.11.2012 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2016 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 61 m2 Miroslav Groš   244,00 EUR