Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 60/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Rybovič   63,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60-2019 23.8.2019 Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 StavStar, s.r.o. 47550571  105 134,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/52/2011/NP V-2 29.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Objednávka vyšlá 6/2018 - 7/2018 2.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2018 27.12.2018 Zmluva o nájme bytu v BD A Ján Janoščík    
Detail Objednávka vyšlá 6/2015 - 7/2015 19.2.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2015 27.1.2015 Mandátna zmluva na činnosť požiarno-bezpečnostného technika Gedra Štefan 33080615  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6/2014 - 7/2014 14.3.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 6/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štefan Katrenič ml.   46,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 6/2011 29.3.2011 Za odpredaj skla Katrenič Štefan   9,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2016 1.3.2016 Dohoda č. 16/38/52A/34 o zabezpečení podmienok vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  975,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 59/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štefan Dufala   19,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59-2019 7.8.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 58/2015 - 60/2015 25.11.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2015 29.2.2016 Zmluva č. 33/16/CEZ o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít SPP, a.s. 35815256  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 58/2012 - 60/2012 30.11.2012 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 58/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Haladej   160,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58-2019 2.8.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu z 30.10.2013 v BD A súp. č. 666
pre 9 bytov
A Sumár    
Detail Faktúra došlá 5724992499 11.4.2011 Mesačná faktúra za telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  82,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 57/2018 - 60/2018 27.6.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár