Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 57/2016 - 62/2016 26.9.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2016 16.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 TJ SOKOL Jakubany 377870021  9 618,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 57/2012 17.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Štucka   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/09 31.1.2018 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu k zmluve z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 57-2019 31.7.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb interbankingu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 56/2019 - 64/2019 8.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 9.2.2016 Zmluva o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  29 980,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Jakubany Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  2 786,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56-2019 29.7.2019 Mandátna zmluva Ing. Irena Kubisová   30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 56 - 57/2012 22.11.2012 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2016 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 61 m2 Miroslav Groš   244,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 55/2012 9.11.2012 Objednávka na prepravu dôchodcov do Vyšných Ružbách Mačuga Ján 33084939   
Detail Zmluva Dodávateľská 55-2019 26.7.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Dušan Olekšák    
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2016 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 64 m2 Ján Beskyd   256,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2016 4.3.2016 Dodatok ku Kúpnej zmluve na predaj obecného pozemku 64 m2 Ján Beskyd   256,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 54/2012 31.10.2012 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54-2019 26.7.2019 Zmluva o nájme bytu 2/1 v bytovom dome súp. č. 666 Andrea Reľovská    
Detail Objednávka vyšlá 53/2017 - 62/2017 22.6.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 53/2015 - 57/2015 2.11.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2015 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 80 m2 Jozef Štucka   320,00 EUR