Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 52/2012 27.9.2012 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2019 11.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1015 o zber, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2016 22.1.2016 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Faktúra vyšlá 51/2012 3.8.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Haladej   51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 51/2012 27.9.2012 Objednávka na prepravu členov súboru Kečera Mačuga Ján 33084939   
Detail Zmluva Dodávateľská 506/2011 14.9.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2019 11.7.2019 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 50/2016 - 56/2016 17.8.2016 Objednávky odoslané sumá A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2016 21.1.2016 Dohoda č. 16/38/052/70 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  15 967,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 50/2015 - 52/2015 21.10.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 50/2014 1.12.2014 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Faktúra vyšlá 50/2012 1.8.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Anton Dunka   13,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 50/2012 19.9.2012 Objednávka na posteľnú bielizeň pre akciu "Deň úcty k starším" na rok 2012 EMI Jana Cicmanova 34346252   
Detail Objednávka vyšlá 5/2018 16.1.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 5/2016 - 9/2016 22.2.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2015 27.1.2015 Zmluva o vykonaní auditu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015
a k 31.12.2016
Ing. Mária Schreterová 35524120  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Mačuga   11,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Anna Dufalová   563,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 499/310/11P 14.9.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte TJ-Šatne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2019 28.6.2019 Dohoda č. 19/38/012/14 uzatvorené podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740