Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 25.5.2011 Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 28.4.2011 Dohoda o splátkach pokuty Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  1 552,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 28.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 317/2014 5.9.2014 Dodatok č. 1 k dohode číslo 30/2014/§ 10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k 296/2014 31.7.2014 Dodatok k dohode č. 10/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 17.2.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 2.11.2011 Predlženie termínu ukončenia prác na výstavbe vodozádržnych hrádzi. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 23.1.2020 Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy - Komunitné centrum Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01-2013//121/2012-IZ-5.0/V 25.11.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obci... Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765 866,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 80-2019 5.2.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Miroslav Groš - FASTER 40715973   
Detail Faktúra došlá CEN/2736/2010 11.2.2011 Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  39,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č.66 §50j/2011/NP 28.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 21/§52/2011/NP V-2 7.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 5.5.2011 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 2.9.2011 Zmluva o prenájme kovovej konštrukcie - pódia Jozef Michňa   345,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 21.9.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 19.12.2011 Dohoda o vytvorení umeleckého výkonu. Ukrajinský zbor Karpaty - ZO č. 4 ZRUSR 00177725  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 99/2018 - 105/2018 5.10.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2017 28.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017
č. 1/2017
TJ SOKOL Jakubany 377870021  9 040,00 EUR