Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2016 11.11.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 24 m2 Anna Mihaľuvová   96,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 88/2012 19.10.2012 Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku Beskid Jozef   1 519,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2016 31.10.2016 Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52a
Číslo zmluvy: 16/38/52A/170
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2016 15.2.2017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/38/52A/170 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra vyšlá 87/2012 18.10.2012 Odoslaná faktúra za autorskú účasť FS Kečera Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2016 25.10.2016 Zmluva č. ZLP-2016-1381 o pripojení k Informačnému systému - Dátové centrum obcí a... Datacentrum elektronizácie ÚS - DEUS 45736359   
Detail Faktúra došlá 86/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štefan Rybovič   58,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2016 12.10.2016 Dohoda o spolupráci v rámci programu "Sťahovanie výrobkov z trhu" na základe nariadenia... Ovocinárske družstvo BONUM 35837829   
Detail Faktúra vyšlá 85/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štefan Katrenič   33,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 84/2018 - 89/2018 5.9.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 84/2017 - 88/2017 24.10.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2016 12.10.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 76 m2 Štefan Mrug a manž. Katarína   304,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 84/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Michal Hlinka   41,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/2016 6.10.2016 Zmluva č. 6/2016/SL-OKR/5183-6 o výpožičke materiálu civilnej ochrany. Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 564,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 83/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Duda   12,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82/2019 - 89/2019 13.5.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 82/2018 - 83/2018 28.8.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2016 2.9.2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
11 dodatkov
A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 82/2012 10.10.2012 Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku Anton Dunka   182,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2016 1.7.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Bučko Vladimír