Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 85/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štefan Katrenič   33,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367 455,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 84/2018 - 89/2018 5.9.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 84/2017 - 88/2017 24.10.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2016 12.10.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 76 m2 Štefan Mrug a manž. Katarína   304,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 84/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Michal Hlinka   41,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84-2019 10.12.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na výstavbu novej MŠ - elokované pracovisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  503 881,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/2016 6.10.2016 Zmluva č. 6/2016/SL-OKR/5183-6 o výpožičke materiálu civilnej ochrany. Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 564,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 83/2012 17.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Duda   12,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83-2019 2.12.2019 Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545  45,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82/2019 - 89/2019 13.5.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 82/2018 - 83/2018 28.8.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2016 2.9.2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
11 dodatkov
A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 82/2012 10.10.2012 Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku Anton Dunka   182,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2019 2.12.2019 Dohoda č. 19/38/052/118 o zabezpečení výkonu aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 822,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2016 1.7.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Bučko Vladimír    
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2/2016 2.9.2016 Zmluva o nájme bytu - predlženie o 3 roky Bučko Vladimír    
Detail Objednávka vyšlá 81/2017 - 84/2017 13.10.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 81/2016 - 83/2016 16.12.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2016 2.9.2016 Zámenná zmluva Anna Dopiráková