Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 81-2019 18.11.2019 Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... Škola.sk, s.r.o. 50293893  52 077,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2016 Dodatok 1.2.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2016 2.9.2016 Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov obce Jakubany SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Faktúra vyšlá 80/2012 10.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Katrenič   23,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80-2019 18.11.2019 Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Miroslav Groš - FASTER 40715973  11 124,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2019 26.1.2019 Kúpna zmluva na pozemky A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 8/2018 - 11/2018 14.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 8/2015 - 12/2015 19.3.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 25.2.2015 Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stravy - obedov pre dôchodcov obce Jakubany Pavol Vyšovský Hala Marianna 45841195   
Detail Objednávka vyšlá 8/2013 25.3.2013 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  2 112,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Compeľ   7,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2011 29.3.2011 Za audit účtovnej závierky 2010 Ing. Mária Schreterová 35524120  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2016 24.8.2016 Zmluva o nájme bytu 5/1 v bytovom dome súp. č. 666 Matúš Tyrpák    
Detail Faktúra vyšlá 79/2012 10.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Compeľ Štefan   22,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2019 14.11.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a Kúpna zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475  2,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2016 3.6.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Tyrpák Matúš    
Detail Objednávka vyšlá 78/2017 - 80/2017 25.9.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 78/2016 - 80/2016 7.12.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár