Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7100629987 15.2.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  12,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100614614 15.2.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  12,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 710/714/2009 21.2.2011 Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  651 588,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2016 21.6.2016 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Kajzer Róbert   450,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 71/2012 4.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Regrut Štefan   95,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2016 20.6.2016 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 667 byt 3/1 Ján Chudík    
Detail Faktúra vyšlá 70/2012 4.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Duda Rastislav   38,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70-2016 Dod 1.4.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predlženie o 3 roky Chudík Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 9.1.2019 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.s.o. 36202738   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2015 6.2.2015 Dohoda č. 3/§52a/2015/NP VAOTP SR -5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra vyšlá 7/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  477,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 69/2019 - 75/2019 24.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2017 - 73/2017 15.8.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2016 - 73/2016 7.11.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2016 27.5.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 69/2012 19.9.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Rejda   51,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 Dodatok 28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 20.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka T Com Slovak Telekom 35763469