Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 74/2017 - 77/2017 5.9.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 74/2016 - 77/2016 22.11.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2016 29.6.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 74/2012 4.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Duda Rastislav   27,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74-2019 5.11.2019 Dohoda č. 19/38/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 7307225146 21.10.2011 Za dodávku plynu v objektoch obce za 10/2011 SPP, a.s. 35815256  1 078,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2016 29.6.2016 Dohoda č. 16/38/052/183 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 542,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 73/2012 4.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Žilka Ján   11,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 73/201/ - 75/2018 3.8.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 73-2019 29.10.2019 Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 823,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990738 21.3.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1 993,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7246921811 11.2.2011 Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  1 848,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7232335932 19.12.2011 Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 SPP, a.s. 35815256  2 045,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7222302852 29.11.2011 Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 SPP, a.s. 35815256  1 745,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967622 28.2.2011 Mesačná faktúra za odber plynu SPP, a.s. 35815256  2 111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 720058809 11.2.2011 Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 Výcodoslovenská energetika, a.s. 36211222  -720,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2016 29.6.2016 Dohoda č. 25/2016/§54-PZ o poskytnutí fin. prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8 588,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/2012 4.10.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Ján Krivoňák   24,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72-2019 29.10.2019 Zmluva o dielo na vykonanie prác "Výstavba chodníka medzi obcami
Jakubany a Nová Ľubovňa"
Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  34 160,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103837868 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  18,35 EUR