Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2019 27.6.2019 Dohoda č. 19/38/054/116 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 726,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2019 27.6.2019 Dohoda č. 19/38/50J/41 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 125,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2019 28.6.2019 Dohoda č. 19/38/012/14 uzatvorené podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 73-2019 29.10.2019 Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 823,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74-2019 5.11.2019 Dohoda č. 19/38/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2019 2.12.2019 Dohoda č. 19/38/052/118 o zabezpečení výkonu aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 822,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87-2019 2.1.2020 Dohoda č. 19/38/012/23 na vykonávanie činnosti formou MOS a DOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 90-2020 24.1.2020 Dohoda č. 20/38/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 914,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109-2020 25.5.2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9 062,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2011 11.2.2011 Miestna samospráva - základné princípy fungovania Asociácia vzdelávania samosprávy 37902938  67,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 168/2018 25.6.2018 Nájomná zmluva na budovu Kúrie súp. č. 211 SOCIO FAMILY, n. o. 37886843  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 168-2018 2.8.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018-168 16.9.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY, n.o.. 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 107-2020 7.5.2020 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  5 940,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2019 11.7.2019 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2019 14.11.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a Kúpna zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475  2,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32011 28.2.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173   
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 1.4.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173  8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 199/2012 2.2.2012 Zmluva č. 131/2012-HÚ z 31. 1. 2012 o poskytovaní hromadných údajov z... Správa katastra 3780173   
Detail Objednávka vyšlá 48/2012 2.8.2012 Objednávka na vyhotovenie listov vlastníctva Obce Jakubany Správa katastra 3780173