Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2018-168 16.9.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY, n.o.. 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2019 11.7.2019 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2019 14.11.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a Kúpna zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475  2,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32011 28.2.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173   
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 1.4.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173  8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 199/2012 2.2.2012 Zmluva č. 131/2012-HÚ z 31. 1. 2012 o poskytovaní hromadných údajov z... Správa katastra 3780173   
Detail Objednávka vyšlá 48/2012 2.8.2012 Objednávka na vyhotovenie listov vlastníctva Obce Jakubany Správa katastra 3780173   
Detail Faktúra vyšlá 28/2012 19.6.2012 Poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 37793225  945,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 29/2012 19.6.2012 Poskytnutie príspevku z ENVI-PAKU za separovaný zber Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 37793225  224,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2016 13.1.2016 Mandátna zmluva na poradenstvo a právne služby JUDr. Viera Komanová, advokát 37787918  2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2016 Dodatok č. 1 10.1.2017 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na právne služby JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 144/2018 31.1.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 144-2018 30.1.2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 31.1.2018 JUDr. Viera Komanová, advokát 37787918   
Detail Zmluva Dodávateľská 299/2014 9.4.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  5 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 13.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  7 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 21.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany 377870021  850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2016 16.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 TJ SOKOL Jakubany 377870021  9 618,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2016 21.3.2016 Nájomná zmluva o prenájme areálu futbalového ihriska TJ SOKOL Jakubany 377870021  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2017 28.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017
č. 1/2017
TJ SOKOL Jakubany 377870021  9 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 143/2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy - 1/2018
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10 500,00 EUR