Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 87/2012 18.10.2012 Odoslaná faktúra za autorskú účasť FS Kečera Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2019 1.4.2019 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby MEDALI, s.r.o. 46826441  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178 667,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2019 dod 1 3.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 MG PROJECT, s.r.o. 46324038  16 118,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77-2019 14.11.2019 Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v... BDV Trade s.r.o. 46056262  39 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 25.2.2015 Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stravy - obedov pre dôchodcov obce Jakubany Pavol Vyšovský Hala Marianna 45841195   
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2015 28.10.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému sytému Dátového centra obcí a miest č.... DataCentrum 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2016 25.10.2016 Zmluva č. ZLP-2016-1381 o pripojení k Informačnému systému - Dátové centrum obcí a... Datacentrum elektronizácie ÚS - DEUS 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 2.4.2015 Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  6 023,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 Dod 1 1.6.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  1 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2015 26.6.2015 Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení, záručného a pozáručného servisu -... STOP LUP, s.r.o. 45724351   
Detail Zmluva Dodávateľská 126/2017 9.10.2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 05/2017 STOP LUP, s.r.o. 45724351  11 417,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 65/2012 18.12.2012 Objednávka na plastové okno pre budovu požiarnej zbrojnice KALETA, s.r.o. 45593370   
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 1/2011 16.3.2011 Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... Ing. Ján Reľovský 45540144  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011 22.3.2011 Služby za Verejné obstarávanie Reľovský Ján, Ing. 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 207/2012 20.3.2012 Mandátna zmluva č. 1/2011 na úlohy verejného obstarávania pre nákup ojazdeného nákladného... Reľovský Ján, Ing. 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 225/2012 31.7.2012 Mandátna zmluva č. 2/2012 na úlohy verejného obstarávania Ing. Ján Reľovský 45540144  992,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2019 7.5.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2019 3.6.2019 Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Pozemné... Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078