Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 61-2019 30.8.2019 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie k projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" Ing. Iveta Beslerová 47913479  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 91-2020 30.1.2020 Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko JUDr. Anna Filipová 47874856  3 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 91-2020 9.3.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb JUDr. Anna Filipová 47874856   
Detail Zmluva Dodávateľská 60-2019 23.8.2019 Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 StavStar, s.r.o. 47550571  105 134,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 234/2012 ZM2001065 17.10.2012 Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela FS Kečera do relácie Kapura Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 87/2012 18.10.2012 Odoslaná faktúra za autorskú účasť FS Kečera Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2019 1.4.2019 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby MEDALI, s.r.o. 46826441  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108-2020 11.5.2020 Zmluva o poskytnutí služby - externé riadenie výstavby MŠ Neudorf, s.r.o. 46328955  10 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178 667,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2019 dod 1 3.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 MG PROJECT, s.r.o. 46324038  16 118,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77-2019 14.11.2019 Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v... BDV Trade s.r.o. 46056262  39 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 25.2.2015 Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stravy - obedov pre dôchodcov obce Jakubany Pavol Vyšovský Hala Marianna 45841195   
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2015 28.10.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému sytému Dátového centra obcí a miest č.... DataCentrum 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2016 25.10.2016 Zmluva č. ZLP-2016-1381 o pripojení k Informačnému systému - Dátové centrum obcí a... Datacentrum elektronizácie ÚS - DEUS 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 2.4.2015 Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  6 023,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 Dod 1 1.6.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  1 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2015 26.6.2015 Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení, záručného a pozáručného servisu -... STOP LUP, s.r.o. 45724351   
Detail Zmluva Dodávateľská 126/2017 9.10.2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 05/2017 STOP LUP, s.r.o. 45724351  11 417,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 65/2012 18.12.2012 Objednávka na plastové okno pre budovu požiarnej zbrojnice KALETA, s.r.o. 45593370   
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 1/2011 16.3.2011 Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... Ing. Ján Reľovský 45540144  600,00 EUR