Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 02/2011 22.3.2011 Služby za Verejné obstarávanie Reľovský Ján, Ing. 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 207/2012 20.3.2012 Mandátna zmluva č. 1/2011 na úlohy verejného obstarávania pre nákup ojazdeného nákladného... Reľovský Ján, Ing. 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 225/2012 31.7.2012 Mandátna zmluva č. 2/2012 na úlohy verejného obstarávania Ing. Ján Reľovský 45540144  992,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2019 7.5.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2019 3.6.2019 Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Pozemné... Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078   
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2015 8.12.2015 Zmluva o dielo 20151201 na dodanie a montáž rozhlasovej ústredne MK hlas, s.r.o. 45352305  2 933,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2019 3.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb MSD Jakubany 01
a Zmluva o spracovaní osobných údajov...
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600  1 443,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2017 1.3.2017 Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  5 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 142/2018 19.1.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ... RG ATELIÉR, s.r.o 45271011  5 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2011 4.4.2011 Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/001 5.4.2011 Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce Mgr. Jozef Michňa 45002312  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/003 29.6.2011 Za zhotovenie vstupnej tabule do obce drevorezba Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/019 28.2.2011 Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 9/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 200/2012 9.2.2012 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej 18. 10. 2010 na základe § 566 a nasl. zákona č.... Agentúra JMF s.r.o. 44868669   
Detail Zmluva Dodávateľská 205/2012 16.3.2012 Mandátna zmluva č. 13032012 na dovoz a zápis ojazdeného nákladného vozidla MAN eurobazár 44823291  37 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C Východoslovenská energetika a.s. 44483767