Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2015 8.12.2015 Zmluva o dielo 20151201 na dodanie a montáž rozhlasovej ústredne MK hlas, s.r.o. 45352305  2 933,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2019 3.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb MSD Jakubany 01
a Zmluva o spracovaní osobných údajov...
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600  1 443,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2017 1.3.2017 Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  5 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 142/2018 19.1.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ... RG ATELIÉR, s.r.o 45271011  5 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2011 4.4.2011 Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/001 5.4.2011 Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce Mgr. Jozef Michňa 45002312  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/003 29.6.2011 Za zhotovenie vstupnej tabule do obce drevorezba Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/019 28.2.2011 Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 9/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 200/2012 9.2.2012 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej 18. 10. 2010 na základe § 566 a nasl. zákona č.... Agentúra JMF s.r.o. 44868669   
Detail Zmluva Dodávateľská 205/2012 16.3.2012 Mandátna zmluva č. 13032012 na dovoz a zápis ojazdeného nákladného vozidla MAN eurobazár 44823291  37 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá 2011/070 21.10.2011 Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12 273,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 100/2011 28.10.2011 Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12 273,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 146/2018 14.2.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol... Ing. Jozef Guľaš 44422202  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/01/2011 11.2.2011 Putovný pohár v nohejbale DRAGANNA - Anna Draganová 44189885  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52011 28.2.2011 Aktualizáciu CMS a e-gov Netix Solutions 43783627   
Detail Faktúra došlá 10014 28.2.2011 Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie Netix Solutions 43783627  108,00 EUR