Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 10049 29.4.2011 Za webovú stránku obce Jakubany Netix Solutions 43783627  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč. 101/2011 s Dodatkom č. 1 6.6.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  90 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2011 6.9.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  18 242,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 019/2011 10.10.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 012,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 023/2011 7.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  1 123,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 2.11.2011 Predlženie termínu ukončenia prác na výstavbe vodozádržnych hrádzi. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610   
Detail Faktúra došlá 031/2011 25.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  16 066,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 25.11.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržnych hrádzí - 2. realizačný projekt "Programu... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 458,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211/2012 28.3.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 103/2011 z 25.11.2011 na 2. realizačný projekt revitalizácie... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 650,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2012 4.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  477,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2019 20.5.2019 Zmluva o výkone inžinierskej činnosti - Mandátna zmluva č. 02/05/2019
Výstavba novej budovy...
Anton Novák - Inžinierska a realitná kancelária 43367518  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Bezpečný život v obci Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  168 955,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 5.5.2011 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Zmluva Dodávateľská 166/2018 15.6.2018 Dohoda o účinkovaní folklórneho súboru Jazero Občianske združenie pri OcÚ 42090865  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 254/2013 19.3.2013 Zmluva o poskytovaní dotácií na činnosť SCVČ na rok 2013 Občianske združenie Rosnička 42087236   
Detail Zmluva Dodávateľská 247/2013 17.1.2013 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2016 30.3.2016 Zmluva o odohraní divadelného prestavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2016 15.7.2016 Zmluva o dielo Ing. arch. Martin Baloga, PhD. 41879171  4 900,00 EUR