Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 10/2012 10.5.2012 Odoslaná faktúra za separovaný zber Prodex SK 41878841  43,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 1.4.2011 Vypracovanie znaleckého posudku na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285   
Detail Faktúra došlá 16/2011 4.4.2011 Za znalecký posudok na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285  119,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2013 19.4.2013 Objednávka na umývací prostriedok Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi 41231082  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20/2012 4.5.2012 Objednávka na dopravu členov ZO Jednoty dôchodcov do Turzovky Ján Konkoľ - JK 40717887   
Detail Zmluva Dodávateľská 80-2019 18.11.2019 Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Miroslav Groš - FASTER 40715973  11 124,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 31.5.2011 Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 36/2012 25.6.2012 Odoslaná faktúra za prenájom priestorov Helena Mrugová 40713695  243,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... František Hvizda - HM-COMP 40692990  16 872,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62011 28.2.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Faktúra došlá 2011059 28.2.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP Kaleta Stanislav 40322289  221,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011060 28.2.2011 Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca Kaleta Stanislav 40322289  57,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Faktúra došlá 2011145 5.4.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289  131,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011144 5.4.2011 Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289  50,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/52/2011/NP V-2 29.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 37/§50j/2011/NP 27.5.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740