Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 20/201/ - 21/2018 16.3.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 22/2018 - 24/2018 3.4.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 301/2014 25.4.2014 Zmluva o nájme bytu Dvorščak Martin a Jana Gončarová    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2015 25.5.2015 Zmluva o nájme bytu 4/1 v bytovom dome súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 286/2013 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666 byt 6/1 Marián Pendrák a Marta Palenčárová    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 13.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  7 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2011 11.2.2011 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu DOMING, spol. s r.o. 31649971  54 573,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/3002 16.3.2011 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný...
HYDREX, s.r.o. 31633072  43 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52011 28.2.2011 Aktualizáciu CMS a e-gov Netix Solutions 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2015 26.2.2015 Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-1202/2014-006
na špeciálne požiarne vozidlo IVECO Daily
Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 528,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 231/2012 4.10.2012 Darovacia zmluva na pozemky Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ 13.1.2011 2.3.2011 Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 315/2014 1.7.2014 Darovacia zmluvy nedzi Urbárskou spoločnosťou Jakubany, poz. spol. Jakubany 71 a Obcou Jakubany Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Faktúra došlá 0792011 10.10.2011 Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." ADIN s.r.o. 0036490121  1 791,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 Dod 1 1.6.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  1 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 208/2012 20.3.2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1732/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k 296/2014 31.7.2014 Dodatok k dohode č. 10/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 219 20.6.2012 Dodatok č. k Zmluve o dodávke plynu z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 Dod 01 26.6.2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku č.... Ministerstvo práce SVaR 00681156   
Detail Zmluva Dodávateľská 310/2014 10.6.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256