Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 387-2023 28.11.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného FP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 63-2019 16.6.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J059-222-13
"Zlepšenie kľúčových...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Zmluva Dodávateľská 52-2019 7.1.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z 18.7.2019 "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 91-2020 9.3.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb JUDr. Anna Filipová 47874856   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 k 19-2019 30.3.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 17.2.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018-1 27.3.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 Dodatok 27.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 k 135-2020 16.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke techniky na sčítanie obyvateľov Slovenský štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2016 10.1.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov... NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2016 2.9.2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
11 dodatkov
A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 118/2017 10.8.2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme bytu z 15.10.2014 predlženie nájmu do roku 2020 Obyvatelia bytového domu súp. č. 667    
Detail Zmluva Dodávateľská 275-2022 29.12.2022 Dodatok č. 1/2022 - zmena v čl.6 - paušál 100€ sa nahrádza sumou 300€ Úrad vlády SR 00151513  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 329-2023 27.7.2023 Dodatok č. 1/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.08.2023 do
31.07.2026
Patrícia Sykorová a Peter Sykora    
Detail Zmluva Dodávateľská 336-2023 31.7.2023 Dodatok č. 1/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.10.2023 do 30.09.2026 Martin Štucka   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 02 52/2016 21.2.2020 Dodatok č. 2 NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 239/2012 19.11.2012 Dodatok č. 2 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod-2 k 242-2012 11.8.2021 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 MADE, spol. s.r.o. 36041688  1 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58-2019 2.8.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu z 30.10.2013 v BD A súp. č. 666
pre 9 bytov
A Sumár    
Nastavenia cookies