Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 155-2021 29.3.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu v BD A byt 4/1 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 123-2020 28.8.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu v BD B súp. č. 667 - 11 bytov Nájomníci BD B    
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 Dod2 21.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR 50349287  121 585,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2 k52/2019 14.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. OAKZ-Z-310031V558 z 18.7.2019
Projekt - "Bezpečný...
Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 Dodatok č.2 31.8.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo 4.9.2017 SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2 k 19-2019 20.7.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 Dodatok2 27.9.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 Dodatok 3 28.12.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb z 4.9.2017 SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod3 52-2019 14.5.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 3 k 19-2019 17.12.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dod.3 1.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod4 k 52-2019 10.11.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  177 847,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 303-2023 12.4.2023 Dodatok č.1 Jozef Duda a Marta Dudová, rod.Sekelská   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 314-2023 22.5.2023 Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 315-2023 22.5.2023 Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 298-2023 28.3.2023 Dodatok č.1 Pokračovanie nájomného vzťahu do 30.4.2026 Katarína Kaletová    
Detail Zmluva Dodávateľská 266-2022 23.11.2022 Dodatok č.1 - navýšenie finančnej dotácie o sumu 1.000,- Eur TJ SOKOL Jakubany 377870021  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 262-2022 25.10.2022 Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
Ing. Branislav Vojtek 44819854  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 296-2023 29.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.295-2023 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 265-2022 22.11.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  181 439,44 EUR 
Nastavenia cookies