Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 200/2012 9.2.2012 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej 18. 10. 2010 na základe § 566 a nasl. zákona č.... Agentúra JMF s.r.o. 44868669   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018-168 16.9.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY, n.o.. 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 2010/409 11.2.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi    
Detail Zmluva Dodávateľská 155-2021 29.3.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu v BD A byt 4/1 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 123-2020 28.8.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu v BD B súp. č. 667 - 11 bytov Nájomníci BD B    
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 Dod2 21.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR 50349287  121 585,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2 k52/2019 14.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. OAKZ-Z-310031V558 z 18.7.2019
Projekt - "Bezpečný...
Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 Dodatok č.2 31.8.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo 4.9.2017 SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2 k 19-2019 20.7.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 Dodatok2 27.9.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 339-2023 8.8.2023 Dodatok č. 2/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Daniela Bíleková a manž. Dávid Bílek   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 333-2023 31.7.2023 Dodatok č. 2/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do 31.10.2026 Štefan Malast   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 327-2023 13.7.2023 Dodatok č. 2/2023 - zmena v čl.3 - platnosť do 31.07.2023 Úrad vlády SR 00151513  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 Dodatok 3 28.12.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb z 4.9.2017 SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod3 52-2019 14.5.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 3 k 19-2019 17.12.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dod.3 1.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 332-2023 31.7.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do 31.10.2026 Šimon Michňa a manž. Eva r.Kulizáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 340-2023 8.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Ján Lipovský   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 341-2023 8.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Ľubomír Krivoňák   0,00  
Nastavenia cookies