Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 352-2023 30.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Jozef Michňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 353-2023 30.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Anna Jurščák a Rastislav Jurščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 351-2023 30.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do
31.10.2026
Martin Regrut   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 334-2023 31.7.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do 31.10.2026 Michal Rybovič   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 335-2023 31.7.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do 31.10.2026 Katarína Rovňáková a Ondrej Rovňák   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dod4 k 52-2019 10.11.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  177 847,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 303-2023 12.4.2023 Dodatok č.1 Jozef Duda a Marta Dudová, rod.Sekelská   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 314-2023 22.5.2023 Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 315-2023 22.5.2023 Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 298-2023 28.3.2023 Dodatok č.1 Pokračovanie nájomného vzťahu do 30.4.2026 Katarína Kaletová    
Detail Zmluva Dodávateľská 266-2022 23.11.2022 Dodatok č.1 - navýšenie finančnej dotácie o sumu 1.000,- Eur TJ SOKOL Jakubany 377870021  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 262-2022 25.10.2022 Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
Ing. Branislav Vojtek 44819854  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 296-2023 29.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.295-2023 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 373-2023 27.10.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000110923 SPP - distribúcia, a.s. 359107439   
Detail Zmluva Dodávateľská 265-2022 22.11.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  181 439,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dodatok 1 4.10.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečovaní systému združeného nakladania
s odpadmi
NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 276-2022 29.12.2022 Dodatok č.2 TJ SOKOL Jakubany 377870021  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 357-2023 31.8.2023 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho
fondu :Zníženie energetickej...
Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská 285-2023 15.2.2023 Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a.s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 233-2022 29.6.2022 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 18.07.2019 "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  0,00  
Nastavenia cookies