Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 300-2023 31.3.2023 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135  4,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 299-2023 29.3.2023 Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného FP - projekt: "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 Dodatok 28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 135/2017 Dodatok 9.1.2018 Dodatok k Dohode č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 637,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 Dodatok 1 16.1.2019 Dodatok k dohode č. 18/38/52/224 o pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 196/2018 Dod 14.12.2018 Dodatok k Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva Peter Smrek    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2019-1 6.5.2019 Dodatok k zámennej zmluve č. V 516/2019 Katarína Vasiľová    
Detail Zmluva Dodávateľská 313/2014 dod 1 2.10.2014 Dodatok k Zmluva o dielo č. 2/2014 - "Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia... Ing. Milan Kulik PROM-EL 33068003   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 80-2019 5.2.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Miroslav Groš - FASTER 40715973   
Detail Zmluva Dodávateľská 211/2012 28.3.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 103/2011 z 25.11.2011 na 2. realizačný projekt revitalizácie... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 28.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Jakubany Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  2 786,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2017 16.5.2017 Dodatok k Zmluve o nájme - predlženie nájmu do roku 2020 Katarína Duračinská    
Detail Zmluva Dodávateľská 70-2016 Dod 1.4.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predlženie o 3 roky Chudík Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2016 3.6.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Tyrpák Matúš    
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2016 1.7.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Bučko Vladimír    
Detail Zmluva Dodávateľská 90-2016 2.9.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Reľovská Eva    
Detail Zmluva Dodávateľská 153/2018 29.3.2018 Dodatok k Zmluve o nájme bytu v BD A súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 241/2012 22.11.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - č. zmluvy B 0360773 Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2016 Dodatok 1.2.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Nastavenia cookies