Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 267-2022 24.11.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 16.3.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 141-2021 29.1.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod k 119-2021 26.7.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobily OcÚ Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2016 20.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Pevná linka T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 23.1.2020 Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy - Komunitné centrum Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01-2013//121/2012-IZ-5.0/V 25.11.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obci... Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod k 70-2019 14.10.2020 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Zberný dvor, kamery Vyšná Roveň, Komunitné...
Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 234-2022 29.6.2022 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2016 29.4.2016 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 29-2019Dod 14.6.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2019
pre Zberný dvor
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 287/2014 7.1.2014 Dodatok k zmluve z r. 2002 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2016 4.3.2016 Dodatok ku Kúpnej zmluve na predaj obecného pozemku 64 m2 Ján Beskyd   256,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 17.4.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve na predaj obecných pozemkov Fáber Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod149-2021 16.4.2021 Dodatok ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva Ing. Stanislav Stempa    
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015 Dodatok 5.11.2015 Dodatok ku kúpnej zmluve z 28.6.2015 Vorobeľ Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 300/2014 14.4.2014 Dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodanie LED svietidiel pre verejné osvetlenie Elektro Alica 31004369  9 888,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2016 11.3.2016 Dohoda č. 9/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 990,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 289-2023 6.3.2023 Dohoda "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 264-2022 15.11.2022 Dohoda - vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2023 do 31.12.2023


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Nastavenia cookies