Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 080,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 283/2013 31.10.2013 Zmluvy o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
14 zmlúv
A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2016 31.3.2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 1610748 za produkciu hudby v miestnom rozhlase na rok 2016 SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 188-2021 10.12.2021 Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta Slovakia, s.r.o. 48136999  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/2016 22.12.2016 Zmluva poistná - PZP Fábia Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2016 22.12.2016 Zmluva poistná - Avia požiarnícka Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367 455,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 173-2021 13.9.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0901/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 153-2021 23.3.2021 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta ELT Management Company Slovakia, s.r.o. 50096273   
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2015 19.7.2016 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci obec Nová Ľubovňa a obec Kolačkov 00330086 a 00329  5 824,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 292-2023 13.3.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny - KC Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 184-2021 8.11.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 320-2023 16.6.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 21.9.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2016 25.1.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 22.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 355-2023 30.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít
v rámci ...."Podpora...
Národný inštitút vzdelávania mládeže 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 354-2023 30.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových
aktivít ... "Podpora...
Národný inštitút vzdelávania mládeže 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 170-2021 26.7.2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci - "Kino v tvojej obci: Staviarsky produkcion, s.r.o. 50699261  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 165/2018 15.6.2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva MCM Group s.r.o. 50737597  1 500,00 EUR 
Nastavenia cookies