Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 080,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 283/2013 31.10.2013 Zmluvy o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
14 zmlúv
A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2016 31.3.2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 1610748 za produkciu hudby v miestnom rozhlase na rok 2016 SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 93/2016 22.12.2016 Zmluva poistná - PZP Fábia Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2016 22.12.2016 Zmluva poistná - Avia požiarnícka Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367 455,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2015 19.7.2016 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci obec Nová Ľubovňa a obec Kolačkov 00330086 a 00329  5 824,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 21.9.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2016 25.1.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 22.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 165/2018 15.6.2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva MCM Group s.r.o. 50737597  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 234/2012 ZM2001065 17.10.2012 Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela FS Kečera do relácie Kapura Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 182/2018 13.9.2018 Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii: Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 194/2018 6.11.2018 Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii Kultúrny dom Jakubany Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2019 20.5.2019 Zmluva o výkone inžinierskej činnosti - Mandátna zmluva č. 02/05/2019
Výstavba novej budovy...
Anton Novák - Inžinierska a realitná kancelária 43367518  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2019 1.4.2019 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby MEDALI, s.r.o. 46826441  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 303/2014 14.5.2014 Zmluva o vykonaní overenia -auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Jakubany k 31.12.2013... Ing. Mária Schreterová 35524120   
Detail Zmluva Dodávateľská 279/2013 16.9.2013 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2013
Číslo zmluvy: 20/2013
Ing. Mária Schreterová 35524120  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2015 27.1.2015 Zmluva o vykonaní auditu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015
a k 31.12.2016
Ing. Mária Schreterová 35524120  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 261/2013 16.4.2013 Zmluva o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Mária Schréterová 35524120  600,00 EUR