Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20090101 15.6.2011 Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 28.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 364/310/11P 28.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 499/310/11P 14.9.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte TJ-Šatne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 21.9.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľská 135/§51/2011 30.9.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok na absolventskú prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/21/§ 52/2011/NP V-2 10.10.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre Obec Jakubany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská č.66 §50j/2011/NP 28.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2011035 21.10.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci.." SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 21/§52/2011/NP V-2 7.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 23.11.2011 O poskytnutí fin.prostriedkov na realizáciu práce 1. realizačného projektu Programu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 2.11.2011 Predlženie termínu ukončenia prác na výstavbe vodozádržnych hrádzi. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721402ZoP 6.12.2011 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bytový dom blok "B" súp č. 667 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100723863ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100722367ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721552ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721551ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100722349ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721627ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721646ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Nastavenia cookies