Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 27.2.2015 Dohoda č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12,756.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2019 17.4.2019 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu MŠ SL PROJEKT s.r.o. 52125980  12,750.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2017 13.2.2017 Dohoda č. 17/38/052/67 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12,576.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2016 29.6.2016 Dohoda č. 16/38/052/183 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12,542.04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2015 26.2.2015 Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-PO-1202/2014-006
na špeciálne požiarne vozidlo IVECO Daily
Ministerstvo vnútra SR 00151866  12,528.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 213 9.4.2012 Dohoda o vykonaní prác na stavbe Chodník pre peších v obci Jakubany Ján Rejda a Jozef Michňa 17122627  12,388.55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 278-2022 9.1.2023 Zmluva o prevode majetku do správy - Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  12,311.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/070 21.10.2011 Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12,273.35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 100/2011 28.10.2011 Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12,273.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110602 13.6.2011 Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." Project Consult, spol. s r.o. 36500712  11,760.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 164-2021 21.6.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11,687.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 206-2022 3.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2022 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11,687.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 282-2023 3.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11,687.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96-2020 27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 TJ SOKOL Jakubany 37787021  11,686.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 126/2017 9.10.2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 05/2017 STOP LUP, s.r.o. 45724351  11,417.69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80-2019 18.11.2019 Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Miroslav Groš - FASTER 40715973  11,124.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 6.2.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019.
Číslo zmluvy 1/2019
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10,935.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108-2020 11.5.2020 Zmluva o poskytnutí služby - externé riadenie výstavby MŠ Neudorf, s.r.o. 46328955  10,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 267/2013 6.6.2013 Zmluva o dielo č. 03/VJ/2013 na opravu miestnych komunikácií JUNO DS, s.r.o. 36501522  10,703.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 183/2018 27.9.2018 Dohoda č. 18/38/054/156 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  10,557.63 EUR 
Nastavenia cookies