Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 313/2014 dod 1 2.10.2014 Dodatok k Zmluva o dielo č. 2/2014 - "Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia... Ing. Milan Kulik PROM-EL 33068003   
Detail Zmluva Dodávateľská 323/2014 15.10.2014 Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 41 m2 Eva Kolčáková   164,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 324/2014 15.10.2014 Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 84 m2 Jozef Bielovodský   336,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 325/2014 15.10.2014 Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 19 m2 Štefan Katrenič   76,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 326/2014 17.10.2014 Nájomné zmluvy - predlženie na ďalšie tri roky - v bytovom dome BD B č.667 A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 327/2014 24.10.2014 Zmluva o dielo č. 1/2014 na vykonanie odborných lekárskych posudkov DAPTI, s.r.o. 36514012  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 328/2014 13.11.2014 Kúpna zmluva Kolčák M. a Rybovičová K.   332,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 329/2014 13.11.2014 Kúpna zmluva Jancura V.   64,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322/2014 27.11.2014 Dodatok č. 1 k Dohode číslo 70/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 319/2014 28.11.2014 Dodatok č. 1 k Dohode č. 55/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 314/2014 28.11.2014 Dodatok č. 1 k Dohode číslo 56/§52/2014 ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 330/2014 11.12.2014 Zmluva č.374/2014/OO o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie... Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad 00151866  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 331/2014 31.12.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil Slovak Telekom 35763469  58,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015 15.1.2015 Kúpna zmluva Mária Vasiľová   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 332/2014 2.1.2015 Dohoda č. 105/2014/§10 o pomoci v hmotnej núdzi formou organizovania dobrovoľníckej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 22.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2015 27.1.2015 Zmluva o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015
a k 31.12.2016
Ing. Mária Schreterová 35524120  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2015 27.1.2015 Zmluva o vykonaní auditu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015
a k 31.12.2016
Ing. Mária Schreterová 35524120  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2015 6.2.2015 Dohoda č. 3/§52a/2015/NP VAOTP SR -5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Nastavenia cookies