Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2015 26.6.2015 Dohoda č. 15/38/052/310 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8,172.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2015 30.7.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2015 30.7.2015 Dohoda č. 15/38/052A/146 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  952.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2015 7.8.2015 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2015 19.8.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015
číslo zmluvy 3/2015
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2015 26.8.2015 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 8 m2 Rejda Štefan   32.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015 26.8.2015 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 110 m2 Vorobeľ Ján   440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2015 26.8.2015 Zmluva o nájme bytu 1/2 v bytovom dome súp. č. 666 Tomáš Jacko    
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2015 10.9.2015 Dohoda č. 15/38/052/514 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5,811.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 Dodatok 30.9.2015 Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2015 10.9.2015 Nájomná zmluva na lis na plasty FECUPRAL s.r.o. 36448974   
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2015 28.9.2015 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 12 m2 Jančík Ján   48.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2015 28.9.2015 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 2 m2 Krajňák Štefan a Katarína   8.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2015 28.9.2015 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 36 m2 Mačuga Ján   144.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 21.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany 377870021  850.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2015 28.10.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému sytému Dátového centra obcí a miest č.... DataCentrum 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015 Dodatok 5.11.2015 Dodatok ku kúpnej zmluve z 28.6.2015 Vorobeľ Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2015 9.11.2015 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 117 m2 Vasiľ Jozef   468.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2015 30.11.2015 Dohoda č. 7/2015/§54 - PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8,431.62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2015 4.12.2015 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 115 m2 Ján Marchevka   460.00 EUR 
Nastavenia cookies