Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2015 7.12.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - karta k mobilu pre miestny rozhlas O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2015 8.12.2015 Zmluva o dielo 20151201 na dodanie a montáž rozhlasovej ústredne MK hlas, s.r.o. 45352305  2 933,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2015 14.12.2015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy Natur Pack a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2015 30.12.2015 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín 00330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2015 30.12.2015 Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2015 30.12.2015 Dohoda č. 15/38/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2016 13.1.2016 Mandátna zmluva na poradenstvo a právne služby JUDr. Viera Komanová, advokát 37787918  2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2016 21.1.2016 Dohoda č. 16/38/052/70 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  15 967,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2016 22.1.2016 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2015 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 80 m2 Jozef Štucka   320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2016 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 61 m2 Miroslav Groš   244,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2016 28.1.2016 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 64 m2 Ján Beskyd   256,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2016 25.1.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2016 9.2.2016 Zmluva o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  29 980,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2016 16.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 TJ SOKOL Jakubany 377870021  9 618,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2015 29.2.2016 Zmluva č. 33/16/CEZ o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít SPP, a.s. 35815256  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2016 1.3.2016 Dohoda č. 16/38/52A/34 o zabezpečení podmienok vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  975,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2016 11.3.2016 Dohoda č. 9/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 990,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2016 4.3.2016 Dodatok ku Kúpnej zmluve na predaj obecného pozemku 64 m2 Ján Beskyd   256,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2016 21.3.2016 Nájomná zmluva o prenájme areálu futbalového ihriska TJ SOKOL Jakubany 377870021  1,00 EUR 
Nastavenia cookies