Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 28.4.2011 Dohoda o splátkach pokuty Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  1 552,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 5.5.2011 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 4052011 10.5.2011 Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka Slovdach, s.r.o. 36465330  27 313,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Bakošová Katarína   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Rybovič Michal   17,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno-predajná zmluva 25.5.2011 Predaj univerzálneho nakladača UNC 061 Ján Konkoľ 33069085  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 25.5.2011 Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/§50j/2011/NP 27.5.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR - 137/2011 31.5.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu program revitalizácie... Úrad vlády SR 00151513  92 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDč. 101/2011 s Dodatkom č. 1 6.6.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20090101 15.6.2011 Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 28.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 5725300 30.6.2011 Zmluva o pripojení s dodatkom - nákup mobilného telefónu na paušál Orange Slovensko a.s. 35697270  41,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 364/310/11P 28.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 25.8.2011 Predaj obecného pozemku Mária Korytiakova   763,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 2.9.2011 Zmluva o prenájme kovovej konštrukcie - pódia Jozef Michňa   345,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2011 9.9.2011 Zmluva o vykonaní overenia účtovnej uzávierky za rok 2011 Ing. Schréterová Mária 35524120  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 506/2011 14.9.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 499/310/11P 14.9.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte TJ-Šatne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 21.9.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Nastavenia cookies