Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 30.9.2011 Predaj obecného pozemku Katarína Katreničová   931,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/§51/2011 30.9.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok na absolventskú prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/21/§ 52/2011/NP V-2 10.10.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre Obec Jakubany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská č.66 §50j/2011/NP 28.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 2.11.2011 Predaj obecného pozemku Bondra Štefan   120,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 21/§52/2011/NP V-2 7.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská UVSR-1732/2011 11.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu druhého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 23.11.2011 O poskytnutí fin.prostriedkov na realizáciu práce 1. realizačného projektu Programu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 2.11.2011 Predlženie termínu ukončenia prác na výstavbe vodozádržnych hrádzi. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/163010/F.1060/008 23.11.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 25.11.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržnych hrádzí - 2. realizačný projekt "Programu... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 458,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 25.11.2011 Predaj obecného pozemku Igor Mirga   28,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100721402ZoP 6.12.2011 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bytový dom blok "B" súp č. 667 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 19.12.2011 Dohoda o vytvorení umeleckého výkonu. Ukrajinský zbor Karpaty - ZO č. 4 ZRUSR 00177725  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100723863ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100722367ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721552ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721551ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100722349ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721627ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Nastavenia cookies