Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 100721646ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721911ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721639ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721590ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721548ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721868ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100722447ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721542ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721640ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 100721617ZoP 2.1.2012 Zmluva o pripojení do distribučnej siete el. energie BD B Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 197 3.1.2012 Zmluva o prevode správy majetku do ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  6 970,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 198 3.1.2012 Zmluva o prevode správy majetku s Dodatkom č. 1/2011 Základná škola s MŠ 35534672  5 603,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 199/2012 2.2.2012 Zmluva č. 131/2012-HÚ z 31. 1. 2012 o poskytovaní hromadných údajov z... Správa katastra 3780173   
Detail Zmluva Dodávateľská 200/2012 9.2.2012 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej 18. 10. 2010 na základe § 566 a nasl. zákona č.... Agentúra JMF s.r.o. 44868669   
Detail Zmluva Dodávateľská 201/2012 15.2.2012 Záložná zmluva č. 710/181/2010 voči ŠFRB na bytový dom 667 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 013/2.1/2011 8.8.2011 Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o...
Ministerstvo životného prostredia SR 00678678   
Detail Zmluva Dodávateľská 202/2012 1.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2012 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 203/2012 5.3.2012 Zmluva č. P-0032992400 o využívaní elektronických služieb UNION zdravotná poisťovňa, a.s. 36284832   
Detail Zmluva Dodávateľská 204/2012 16.3.2012 Dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Fáberová Anna    
Detail Zmluva Dodávateľská 205/2012 16.3.2012 Mandátna zmluva č. 13032012 na dovoz a zápis ojazdeného nákladného vozidla MAN eurobazár 44823291  37 900,00 EUR 
Nastavenia cookies