Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 206/2012 16.3.2012 Záložná zmluva č. 0160-PRB-2010/Z na bytový dom blok B v prospech Ministerstva dopravy,... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 207/2012 20.3.2012 Mandátna zmluva č. 1/2011 na úlohy verejného obstarávania pre nákup ojazdeného nákladného... Reľovský Ján, Ing. 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 209/2012 26.3.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 66/§ 50j/2011/NP o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 208/2012 20.3.2012 Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1732/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská 210/2012 26.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 211/2012 28.3.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 103/2011 z 25.11.2011 na 2. realizačný projekt revitalizácie... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 212 9.4.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD B súp. č 667 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 213 9.4.2012 Dohoda o vykonaní prác na stavbe Chodník pre peších v obci Jakubany Ján Rejda a Jozef Michňa 17122627  12 388,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 214/2012 14.5.2012 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 54/023/09 na bankovú záruku k výstavbe bytového domu... Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 215/2012 28.5.2012 Zmluva o spolupráci č. 121/2012 - IZ-5.0/V na implementáciu národného projektu Terénnej... Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 216/2012 28.5.2012 Zmluva o prevode správy majetku Základná škola s MŠ 35534672  8 917,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 217/2012 28.5.2012 Zmluva o dielo na pokládku asfaltu na miestne komunikácie Strabag, s.r.o. 17317282  166 543,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 218/2012 30.5.2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP č. 320/2010-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 219 20.6.2012 Dodatok č. k Zmluve o dodávke plynu z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 220/2012 13.7.2012 Zmluva o vykonaní overenia účtovnej uzávierky a zmluva o overení konsolidovanej účtovnej... Ing. Mária Schreterová 35524120   
Detail Zmluva Dodávateľská 221/2012 13.7.2012 Zmluva o nájme bytu Rybovič Michal    
Detail Zmluva Dodávateľská 222/2012 13.7.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Pokládka asfalto-cementovej vrstvy na MK Strabag, s.r.o. 17317282  224 510,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 223/2012 24.7.2012 Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia MK v obci Jakubany - vyrovnávka MK kamenivom" JUNO DS, s.r.o. 36501522  14 088,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 224/2012 31.7.2012 Zamestnanecká dohoda Obec Jakubany    
Detail Zmluva Dodávateľská 225/2012 31.7.2012 Mandátna zmluva č. 2/2012 na úlohy verejného obstarávania Ing. Ján Reľovský 45540144  992,00 EUR 
Nastavenia cookies