Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 226 19.9.2012 Zakúpenie jadrového krmiva na akciu "Jakubianska uzda" 16. 9. 2012 Jozef Michňa   164,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 227/2012 27.9.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... SPP, a.s. 31818625  3 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 228/2012 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2012 o naviac práce JUNO DS, s.r.o. 36501522  6 295,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 229/2012 28.9.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 230/2012 4.10.2012 Zmluva o dielo č. 6/2012 na práce "Oprava MK v obci Jakubany" JUNO DS, s.r.o. 36501522  7 411,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 231/2012 4.10.2012 Darovacia zmluva na pozemky Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Zmluva Dodávateľská 232/2012 9.10.2012 Kúpna zmluva na obecný pozemok Fáber Michal   52,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 233/2012 10.10.2012 Kúpna zmluva na obecný pozemok Anton Dunka   182,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 234/2012 ZM2001065 17.10.2012 Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela FS Kečera do relácie Kapura Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 235/2012 18.10.2012 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 434 m2 Beskid Jozef   1 519,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 236/2012 (ÚV SR 459/2012) 22.10.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo 459/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 237/2012 30.10.2012 Zmluva o poskytovaní služieb 3. dodatok k zmluve Mytníková Katarína 33069654   
Detail Zmluva Dodávateľská 238/2012 31.10.2012 Zmluva o nájme bytu Tomáš Stempa    
Detail Zmluva Dodávateľská 239/2012 19.11.2012 Dodatok č. 2 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 240/2012 19.11.2012 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 33 m2 Hrebík Štefan   115,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 241/2012 22.11.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - č. zmluvy B 0360773 Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 242/2012 22.11.2012 Licenčná zmluva č. U1019/2013 na informačný systém Urbis MADE, spol. s.r.o. 36041688  425,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 243/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd budova OU a Kultúr.domu č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 244/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd budova "staré MNV" č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 245/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - budova Kaštieľ-MŠ č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968