Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 226 19.9.2012 Zakúpenie jadrového krmiva na akciu "Jakubianska uzda" 16. 9. 2012 Jozef Michňa   164,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 227/2012 27.9.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 16/2012 z Nadačného fondu SPPoločne pri... SPP, a.s. 31818625  3 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 228/2012 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2012 o naviac práce JUNO DS, s.r.o. 36501522  6 295,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 229/2012 28.9.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 230/2012 4.10.2012 Zmluva o dielo č. 6/2012 na práce "Oprava MK v obci Jakubany" JUNO DS, s.r.o. 36501522  7 411,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 231/2012 4.10.2012 Darovacia zmluva na pozemky Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Zmluva Dodávateľská 232/2012 9.10.2012 Kúpna zmluva na obecný pozemok Fáber Michal   52,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 233/2012 10.10.2012 Kúpna zmluva na obecný pozemok Anton Dunka   182,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 234/2012 ZM2001065 17.10.2012 Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela FS Kečera do relácie Kapura Rozhlas a televízia Slovenska 47232480  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 235/2012 18.10.2012 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 434 m2 Beskid Jozef   1 519,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 236/2012 (ÚV SR 459/2012) 22.10.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo 459/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 237/2012 30.10.2012 Zmluva o poskytovaní služieb 3. dodatok k zmluve Mytníková Katarína 33069654   
Detail Zmluva Dodávateľská 238/2012 31.10.2012 Zmluva o nájme bytu Tomáš Stempa    
Detail Zmluva Dodávateľská 239/2012 19.11.2012 Dodatok č. 2 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 240/2012 19.11.2012 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 33 m2 Hrebík Štefan   115,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 241/2012 22.11.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - č. zmluvy B 0360773 Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 242/2012 22.11.2012 Licenčná zmluva č. U1019/2013 na informačný systém Urbis MADE, spol. s.r.o. 36041688  425,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 243/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd budova OU a Kultúr.domu č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 244/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd budova "staré MNV" č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 245/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - budova Kaštieľ-MŠ č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Nastavenia cookies