Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 246/2012 4.12.2012 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Rybovičová Katarína    
Detail Zmluva Dodávateľská 247/2013 17.1.2013 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 248/2013 4.2.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Chudík Ján   196,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 249/2013 4.2.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Maximilián Konkoľ   228,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 250/201 4.2.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Kolčák Miroslav   92,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 251/2013 4.2.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Rybovičová Katarína   308,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 252/2013 28.2.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Palenčár Milan   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 253/2013 19.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS pre obce podľa § 52 zákona... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 254/2013 19.3.2013 Zmluva o poskytovaní dotácií na činnosť SCVČ na rok 2013 Občianske združenie Rosnička 42087236   
Detail Zmluva Dodávateľská 255/2013 19.3.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE, spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 260/2013 12.4.2013 Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína Transferrum Marián Kaleta 30614082  22 566,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 256/2013 9.4.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Michňa Ján   84,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 257/2013 9.4.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Mrug Jozef   1 476,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 258/2013 9.4.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Kolčáková Eva   52,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 259/2013 9.4.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov Kolčáková Helena   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 261/2013 16.4.2013 Zmluva o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Mária Schréterová 35524120  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 262/2013 24.5.2013 Zmluva o odbere odpadu-prenosných batérií a akumulátorov INSA s.r.o. 36024376   
Detail Zmluva Dodávateľská 263/2013 24.5.2013 Zmluva o účinkovaní FS Kečera na Zamagurských folklórnych slávnostiach Podtatranské osvetové stredisko 37781201  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 264/2013 24.5.2013 Zmluva o dielo č. 1/2013 na opravu Domu smútku Jozef Michňa - JM 34311955   
Detail Zmluva Dodávateľská 265/2013 24.5.2013 Zmluva o dielo č. 2/2013 na stavebné práce pri výstavbe nového oplotenia cintorína Jozef Michňa - JM 34311955  14 019,00 EUR 
Nastavenia cookies