Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2020/77 - 2020/88 31.3.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 k 19-2019 30.3.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania Milan Rinkovský 33068135   
Detail Faktúra došlá 2020/57 - 2020/76 16.3.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 100-2020 16.3.2020 Zmluva č. 320 0413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 38/2020 - 43/2020 16.3.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 99-2020 13.3.2020 Zmluva č. ZO/2020WB16596-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352  130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 91-2020 9.3.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb JUDr. Anna Filipová 47874856   
Detail Zmluva Dodávateľská 97-2020 6.3.2020 Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany - práce naviac" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  9 975,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98-2020 6.3.2020 Zmluva o dielo na "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obec Jakubany" Lukas SL, s.r.o. 50595288  32 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/38 - 2020/56 28.2.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 29/2020 - 37/2020 28.2.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 96-2020 27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 TJ SOKOL Jakubany 37787021  11 686,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 02 52/2016 21.2.2020 Dodatok č. 2 NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 95-2020 19.2.2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003316 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra SR 00151866  29 827,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/23 - 2020/37 17.2.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 20/2020 - 28/2020 14.2.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 94-2020 12.2.2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Rozšírenie kanalizácie Vyšná Roveň...
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 80-2019 5.2.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Miroslav Groš - FASTER 40715973   
Detail Zmluva Dodávateľská 92-2020 5.2.2020 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 93-2020 5.2.2020 Mandátna zmluva na služby požiarneho technika a BOZP Gedra Štefan 33080615   
Nastavenia cookies