Základné informácie

Základná charakteristika   (31.12.2013)
Kód obce 526762
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 12
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1322
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m 610
Celková výmera územia obce [m2] 58 483 480
Hustota obyvateľstva na km2 149
Spádovosť obce   (01.01.2011)
Sídlo matričného úradu Nová Ľubovňa
Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa