25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Ing. Ján Krajňák v súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal dvadsiate piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 24. 2. 2017 o 17,00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies