Jakubany - oficiálne stránky obce

Aktuality

Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany
13.1.2022

Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany

Dňa 14. 01. 2022 (t. j. piatok) sa v našej obci uskutoční zber plastov a tetrapakov. Zber skla sa tento mesiac neuskutoční. Upozorňujeme, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Obaly z mlieka, džúsov, jogurtov prosím prepláchnuť a postláčať.
Zviazané žlté poprípade čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:00 hod., odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú. Žlté vrecia budú vymenené za nové žlté, za vrecia inej farby nebude firma EKOS dávať žlté, tie dostanete až pri platení daní a poplatkov spolu s nálepkou na KUKA nádobu.


VIAC AKO NI(C)K
13.1.2022

VIAC AKO NI(C)K

VIAC AKO NI(C)K je národná linka na pomoc deťom v ohrození, ktorí hľadajú pomoc v oblasti šikany, ocitli sa vo vážnej situácii alebo hľadajú niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.
Nie si na to sám!
www.viacakonick.sk


Rozpis zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022
7.1.2022

Rozpis zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022

Aktualizácia termínov zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022, žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku a pokyny pre nahlásenie zmien nájdete v prílohe.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien
7.1.2022

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien

V prípade, že u Vás nastali zmeny v roku 2021 (Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba) je potrebné podať daňové priznanie resp. nahlásiť zmeny najneskôr do 31. 01. 2022 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu. Majiteľov psov upozorňujeme, aby do 31.01.2022 nahlásili úhyn psa, resp. nadobudnutie psa počas roka 2021. Po uvedenom termíne obec nebude prihliadať na zmeny.


Slovensko zálohuje
7.1.2022

Slovensko zálohuje

1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.
Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

 • 09.feb streda

  Sklo

 • 10.feb štvrtok

  Kov

 • 09.mar streda

  Plasty

 • 13.apr streda

  Papier

 • 30.máj pondelok

  Nebezpečné odpady

 • Zobraziť viac +

Vývoz komunálneho odpadu

 • 24.jan pondelok

  Vývoz KO biela nálepka Vývoz KO žltá nálepka

 • 07.feb pondelok

  Vývoz KO červená nálepka

 • Zobraziť viac +