Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 30.10.2019 "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany – didaktické pomôcky“.  44 520,00 €  zákazka (§117) 
Detail 23.10.2019 "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany - nábytok“  35 759,00 €  zákazka (§117) 
Detail 8.10.2019 „Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa“, objekt: Chodník Jakubany    zákazka (§117)