Kontakty obecného úradu

 

POŠTOVÁ ADRESA:

OBECNÝ ÚRAD JAKUBANY

065 12  JAKUBANY 555

 

E-MAILOVÁ ADRESA OBCE:  jakubany@jakubany.sk

IČO: 00329924  

DIČ: 2020698559

 

 

STAROSTA OBCE

JUDr. JOZEF MAČUGA 

mobil: 0918 803 663

e-mail: starosta@jakubany.sk

 

SEKRETARIÁT OBCE (Podateľňa, Hl. pokladňa, Overovanie podpisov a listín)

Ing. Simona Kolčáková 

tel: 052/42 83 651

mobil: 0903 563 051 

e-mail: podatelna@jakubany.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Anna Rybovičová - ekonómka

tel: 052/42 83 652

mobil: 0917 133 998

e-mail: ekonom@jakubany.sk

 

Mgr. Zuzana Mačugová

tel: 052/42 83 652

mobil: 0917 133 998 

e-mail: ekonom3@jakubany.sk

 

Agnesa Rejdová - účtovníčka

tel: 052/42 83 653

mobil: 0917 133 998

e-mail: ekonom2@jakubany.sk

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV (Dane a poplatky, Stavebná a majetková agenda, Rezervácia spoločenských priestorov)

Ing. Marek Vasiľ

tel: 052/42 83 653

tel: 0917 133 998

e-mail: dane@jakubany.sk

e-mail: vasil.dane@jakubany.sk

 

TERÉNNE SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY a TERÉNNE PRACOVNÍČKY OBCE

TSP - Mgr. Klimková Zuzana
TSP - Mgr. Hovancová Martina
TP    - Muchová Iveta 
TP    - Ing. Pavlišinová Monika

mobil: 0948 059 747

e-mailsp.jakubany@gmail.com

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

JUDr. Katarína Železníková 

mobil: 0908 584 909

e-mail: zeleznikova.kontrolor@gmail.com

 

 

STRÁNKOVÉ DNI a HODINY OBECNÉHO ÚRADU:

Pondelok          07:30 - 15:30 hod.

Utorok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda               07:30 - 17:00 hod.

Štvrtok              07:30 - 15:30 hod.

Piatok               07:30 - 14:00 hod.

 

Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15 hod.

 

 

 

K stiahnutiu

K stiahnutiu