Kontakty obecného úradu

Poštová adresa:

Obecný úrad Jakubany

065 12  Jakubany 555

 

E-mailová adresa obce: jakubany@jakubany.sk

IČO: 00329924  DIČ: 2020698559

 

JUDr. JOZEF MAČUGA - starosta obce: 052/4283651, 0918 803 663,  starosta@jakubany.sk

Ing. Simona Kolčáková - podateľňa, sekretariát, pokladňa, overovanie: 052/4283652, podatelna@jakubany.sk

Anna Rybovičová - ekonómka: 052/4283653, ekonom@jakubany.sk

Agnesa Rejdová - účtovníčka: 052/4283653, ekonom2@jakubany.sk

Anna Stempová - dane a poplatky, stavebná a majetková agenda: 052/4283653, dane@jakubany.sk

JUDr. Katarína Železníková - hlavná kontrolórka obce : 0908 584 909, katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

 
TSP - Mgr. Klimková Zuzana
TSP - Mgr. Hovancová Martina
TP    - Muchová Iveta 
TP    - Ing. Pavlišinová Monika
 
0948 059 747sp.jakubany@gmail.com

 

Stránkové dni a hodiny obecného úradu:

Pondelok     7,30 - 15,30 hod.

Utorok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda          7,30 - 17,00 hod.

Štvrtok         7,30 - 15,30 hod.

Piatok           7,30 - 14,00 hod.

Obedňajšia prestávka: 11,45 - 12,15 hod.

 

K stiahnutiu

K stiahnutiu