Aktuality

Antigénové testovanie v obci Jakubany - OZNAM
24.2.2021

Antigénové testovanie v obci Jakubany - OZNAM

Testovanie v obci Jakubany bude prebiehať dňa 28. 02. 2021 (t.j. nedeľa) v jednom odberovom mieste Kultúrny dom, Jakubany 555 v čase od 13:00 - 16:00 hod. podľa harmonogramu PRE ZAMESTNANCOV ZŠ s MŠ a RODIČOV DETÍ. Pre verejnosť - občanov bude testovanie prebiehať od 16:00 do 18:00 hod. PROSÍME O DODRŽIAVANIE HARMONOGRAMU.
ZMENA: 15:00 - 15:15 hod. PRESTÁVKA
Pred odberom je nutné vykonať REGISTRÁICU, ktorá urýchli proces testovania, neslúži však ako rezervácia dňa a času odberu!
Prosíme všetkých záujemcov o testovanie o trpezlivosť a vzájomnú toleranciu.
ODKAZ NA LINK REGISTRÁCIE nájdete v PRÍLOHE


Sčítanie obyvateľov 2021
24.2.2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Dňa 15. 02. 2021 (t.j. pondelok) sa spustilo elektronické sčítanie obyvateľov 2021, ktoré potrvá do 31. 03. 2021.
Od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 prebehne LEN ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE, následne od 01. 04. 2021 do 31. 10. 2021 - ASISTOVANÉ SČÍTANIE.
Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Povinnosť sčítať sa majú aj občania SR, ktorí žijú v cudzine, ale sú v SR hlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu !
Elektronické sčítanie potrvá do 31. 03. 2021, po tomto termíne už nebude možnosť samosčítania.


Obecný úrad - OZNAM
23.2.2021

Obecný úrad - OZNAM

Obec Jakubany zakúpila respirátory FFP2 pre obyvateľov nad 60 rokov a viac, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci (2ks na osobu). Respirátory Vám budú doručené do Vašej poštovej schránky v dňoch 24. - 26. 02. 2021.


RVPS SL - Africký mor ošípaných (Opatrenia)
23.2.2021

RVPS SL - Africký mor ošípaných (Opatrenia)

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni vydala opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy, vrátane chovov s 1 ošípanou.


Slovenská pošta - OZNAM
22.2.2021

Slovenská pošta - OZNAM

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov otvorená nasledovne:
UTOROK (t.j. 23.02.2021) od 07:30 - 08:30 a 13:30 - 15:15 hod.
STREDA (t.j. 24.02.2021) od 07:30 - 08:30 a 13:30 - 17:00 hod.
ŠTVRTOK (t.j. 25.02.2021) od 07:30 - 08:30 a 13:30 - 15:15 hod.
PIATOK (t.j. 26.02.2021) od 07:30 - 08:30 a 13:30 - 15:15 hod.


Zber kovov v obci Jakubany
22.2.2021

Zber kovov v obci Jakubany

Dňa 24. 02. 2021 (t. j. streda) bude v našej obci zber kovov. Vrecia s kovmi (plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla...) si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.


Pozor na podvodníkov! Zneužívajú sčítanie obyvateľov, vydávajú sa za sčítac.asistentov !
19.2.2021

Pozor na podvodníkov! Zneužívajú sčítanie obyvateľov, vydávajú sa za sčítac.asistentov !

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú občanov - dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 15.02.2021 do 31.10.2021.
V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. UPOZORŇUJEME, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.
Ľudí zároveň vyzývame, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám na obecnom úrade.
Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať PREUKAZOM ASISTENTA SČÍTANIA. V našej obci sú sčítacími asistentmi Ing. Marek Vasiľ a p. Iveta Muchová.


Pozor na podvodníkov! Zneužívajú pandémiu na oklamanie seniorov !
19.2.2021

Pozor na podvodníkov! Zneužívajú pandémiu na oklamanie seniorov !

Polícia SR upozorňuje občanov, že v súvislosti s ochorením covid-19 sa objavili nekalé praktiky, kedy sa podvodníci snažili oklamať najmä starších ľudí.
Podvodníci prostredníctvom telefonátu svojim možným obetiam uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze. Využívajú pritom nátlak pod rôznymi legendami. Upozorňujeme občanov, najmä seniorov, aby boli ostražití a nepodľahli nátlaku a rôznym emotívnym príbehom, ktorými sa podvodníci snažia získať ich dôveru a v konečnom dôsledku aj ich celoživotné úspory. Akúkoľvek informáciu o tom, že váš príbuzný je hospitalizovaný, prípadne je inak v núdzi si overte a neposielajte cudzím ľuďom žiadne peniaze.


Pôstne obdobie
19.2.2021

Pôstne obdobie

Pôst je dobrovoľné úplné alebo čiastočné odrieknutie jedla alebo iných pôžitkov. Pôst je väčšinou motivovaný nábožensky.
Veľký pôst alebo Svätá Štyridsiatnica je v byzantskom obrade pomenovanie pre najdôležitejšie kresťanské pôstne obdobie. V liturgickom roku sa nachádza pred sviatkom Kristovho vzkriesenia a trvá 40 dní. V cirkvách byzantského obradu sa začína pondelkom po Syropôstnej nedeli (Čistým pondelkom) a trvá do piatka pred Lazárovou sobotou. Veľkému pôstu predchádza niekoľko týždňov predpôstneho obdobia.


Antigénové testovanie v obci Jakubany - OZNAM
18.2.2021

Antigénové testovanie v obci Jakubany - OZNAM

Obec Jakubany oznamuje občanom, že z dôvodu jarných prázdnin sa antigénové testovanie túto nedeľu (t. j. 21. 02. 2021) v našej obci NEUSKUTOČNÍ.
Na testovanie môžete využiť 5 odberových miest v Starej Ľubovni (v prílohe bližšie info), prednostne môžete využiť MOM Dapti BOX, s.r.o., Mýtna 572/4 v Starej Ľubovni (vedľa budovy hasičov), kde využijete už vygenerovaný QR kód z predchádzajúcich testovaní, ktorý máte uložený v mobile alebo vytlačený.