Aktuality

TJ Sokol Jakubany - Stolnotenisový turnaj
16.1.2020

TJ Sokol Jakubany - Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový oddiel TJ Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na turnaj v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční dňa 18.01.2020 (t.j. sobota) od 9:00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ v Jakubanoch


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien
15.1.2020

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien

V prípade, že u Vás nastali zmeny v roku 2019 (Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba) je potrebné podať daňové priznanie resp. nahlásiť zmeny najneskôr do 31. 01. 2020 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu. (Žiadosť o zníženie miestneho poplatku v prílohe)


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
15.1.2020

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Dňa 21. 01. 2020 (t. j. utorok) sa uskutoční v našej obci zber plastov a tetrapakov a dňa 22. 01. 2020 (t.j. streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.


Upravený Rozpis zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020
13.1.2020

Upravený Rozpis zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020

Od 01. 01. 2020 dôjde v našej obci k zmene počtu vývozov TKO (nálepky na kuka nádoby). Aktualizácia termínov zberu komunálneho a separovaného odpadu, žiadosť o zníženie miestneho poplatku a pokyny pre nahlásenie zmien nájdete v prílohe.


TJ Sokol Jakubany - Výročná členská schôdza
10.1.2020

TJ Sokol Jakubany - Výročná členská schôdza

Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých aktívnych a neaktívnych členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 18. 01. 2020 (t.j. sobota) so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Jakubanoch.


Otvorenie zimného štadióna v Starej Ľubovni
8.1.2020

Otvorenie zimného štadióna v Starej Ľubovni

Slávnostné otvorenie zimného štadióna sa uskutoční dňa 14. 01. 2020 (t.j. utorok) o 11:00 hod. v Starej ľubovni.


Sviatok Troch kráľov - posväcovanie vody v potoku Jakubianka
7.1.2020

Sviatok Troch kráľov - posväcovanie vody v potoku Jakubianka

Dňa 06. 01. 2020 po svätej liturgii sa v našej obci Jakubany už tradične na sviatok Troch kráľov posväcovala voda z potoka Jakubianka. Farár otec Pavol Vaľko objasnil, že ide o niekoľko desiatok rokov starú tradíciu.


Dobrá novina - Jakubianski koledníci vo Vatikáne
3.1.2020

Dobrá novina - Jakubianski koledníci vo Vatikáne

Kolednícka skupina Dobrej noviny z gréckokatolíckej farnosti Jakubany, okr. Stará Ľubovňa sa zúčastnila na novoročnej svätej omši s pápežom Františkom
Zdroj: Vaticannews.va


BUS Karpaty spol. s r. o. - zmena cestovného poriadku od 01. 01. 2020
2.1.2020

BUS Karpaty spol. s r. o. - zmena cestovného poriadku od 01. 01. 2020

Upozorňujeme obačnov, že PSK zavádza integrovaný taktový systém v prímestskej autobusovej doprave a teda od 01. 01. 2020 dochádza k zmene cestovných poriadkov autobusovej spoločnosti BUS KARPATY v Starej Ľubovni.


Príjemné prežitie Silvestra a šťastný Nový rok 2020
31.12.2019

Príjemné prežitie Silvestra a šťastný Nový rok 2020

Všetko krásne v Novom roku,dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky Vaše plány daria.
Krásny a veselý Silvester, do Nového roka oceán šťastia, more lásky, rieku priateľstva a potok zdravia, pramienok nádeje a ani kvapku sklamania Vám praje starosta obce JUDr. Jozef Mačuga a kolektív pracovníkov OcÚ.