29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 Starosta obce Ing. Ján Krajňák v súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal dvadsiate deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 23. 06. 2017 o 17,00 hod.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies