24. Dodatok č. 3 k VZN 1/2012

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 4/A2/2015 zo dňa 27.3.2015 bol prijatý dodatok č. 3 k VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov- Čl. 1,ods. I. bod 4 b - nájomné za priestory Kultúrneho domu a ods. VII. - Príspevok na údržbu a kultúru

K stiahnutiu

Nastavenia cookies