36. Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2015

Obec Jakubany v zákonnej lehote zverejňuje návrh Dodatku č.1 k VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce pre rok 2017

K stiahnutiu

Nastavenia cookies