33. VZN č. 1/2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných plagátov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 13/A2 zo dňa 15. 1. 2016

K stiahnutiu

Nastavenia cookies