Obnova drevouhoľnej pece v Jakubanoch

 Vysoká pec Jakubany

1760 - 1870

            Vysoká pec v Jakubanoch je významnou zachovalou pamiatkou z obdobia Uhorska spolu so siedmimi podobnými telesami vysokých pecí (Bretka, Červeňany, Jakubany, Nižná Slaná, Podbiel, Tri Vody a Vlachovo). Pec po rekonštrukcii nesie štatút najstaršej zrekonštruovanej vysokej pece na území Slovenska, z doteraz zachovalých vysokých pecí. Rekonštrukcia bola prioritou obce, nakoľko je to jediná zachovaná stavba z niekdajších hámrov. Nachádza sa približne 2 km južne od obce Jakubany, pri potoku Jakubianka v lokalite pod "Maša" pod "Kohutovkou". Vysoká je 9 m, s rozmermi pôdorysu 6m x 6m. Je dvojplášťová s otvormi pre prívod vzduchu. Zhora sa napĺňala rudou, k čomu bola prispôsobená i poloha stavby. Vrch pece je na úrovni cesty. V okolí pece bolo možné vidieť úpravu rieky Jakubianky, pre prívod vody k peci. Pec prešla rekonštrukciou a to výstavbou spadnutých častí, teda obmurovky všetkých štyroch strán pece. Používal sa prírodný kameň vypĺňaný maltou, nakoľko vonkajší plášť pece bol tiež realizovaný z tunajších prírodných kameňov. Po vybudovaní všetkých štyroch stien vonkajšieho plášťa vysokej pece bol jej vrchol zaliaty betónom až po okraj muriva, aby sa vybudované štyri rohy spojili a zabezpečili proti vplyvu poveternostných podmienok. Po zatuhnutí betónu sa na vysokej peci vybudovalo nadstavbu podľa dobového plániku, ktorý sa ako jediný zachoval a tým poslúžil ako vzor jej výstavby. Vďaka nemu sa podarilo vysokú pec zrekonštruovať do pôvodného stavu, a tým jej prinavrátiť jej zašlú slávu a dominantnosť celého okolia. Neoddeliteľnou súčasťou vysokej pece počas jej prevádzky bolo mlynské koleso, ktoré poháňalo dúchadlo pri ohnisku. Za pomoci šikovných stolárov je vyhotovené a pevné osadené veľké mlynské koleso o veľkosti 3,2m. Okolie pece je zrekonštruované za účelom oddychu. Posedieť sa dá pod dreveným prístreškom s možnosťou rozloženia ohňa a opekania.

            V Jakubanoch bola vysoká pec v činnosti v rokoch 1760 - 1870, kde sa spracúvala železná ruda. Takéto pece vznikali tam, kde bol dostatok rudy pre ich činnosť. Vznikali na miestach, kde rudu museli dovážať, ale v blízkosti bol dostatok dreva (dreveného uhlia) na ich prevádzku. Práve to bol prípad výstavby pece v Jakubanoch. Za zrodom a rozkvetom tejto pece stojí rod Probstnerovcov, ktorí sa objavili na Spiši (Starej Lesnej) približne v 2. štvrtine 18. storočia. Najstarším zakladateľom rodu bol Andrej Probstner starší. Veľmi dôležitým momentom v živote Andreja Probstnera st. a celej jeho rodiny bola v roku 1825 kúpa dvoch spišských obcí - Novej Ľubovne a Jakubian - od eráru. Probstnerovci si ich nepochybne vybrali s ohľadom na svoju podnikateľskú činnosť v baníctve. Približne dva roky pred smrťou 27. mája 1831, Andrej Probstner st. spísal svoju poslednú vôľu. Pozornosť v nej venoval obciam Nová Ľubovňa a Jakubany. Tie ako celok odkázal svojím synom Andrejovi ml. a Adolfovi Probstnerovcom a ďalším potomkom po meči. Všetci Probstnerovci ako dediči otcovského majetku boli spolumajiteľmi baní v chotári Sloviniek, Helcmanoviec, Žakaroviec, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Rudnian. Vyťažená ruda sa spracúvala v probstnerovských hámroch a vysokej peci na území Novej Ľubovne a Jakubian. V neskoršom období, v rokoch 1848/1849 mal s Levočou Andrej Probstner ml. uzavretú zmluvu na prevoz rudy z Levoče do Jakubian. Jeho povinnosťou bolo do stoličnej pokladne odviesť mýto vo výške 200 zlatých a okrem toho musel dať opraviť cestu z Ľubovnianskych kúpeľov od Pekla po Jankovec. Vysoká pec v Jakubanoch a Novej Ľubovni zanikli postupne, v priebehu 70-tych rokov 19. storočia. .

            Rekonštrukciu v rokoch 2011 až 2013 realizoval Mgr. Jozef Michňa z Jakuban v spolupráci s ochotnými a zručnými spoluobčanmi. Všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na rekonštrukcií patrí úprimné poďakovanie za zachovanie pamiatky.

 

 

 

 

zdroje:

Kredatusová Alena, Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian

Michňa Jozef Mgr.  - Záverečná správa

Jakubiansky hlásnik

knižnica SĽ

 


Nastavenia cookies