Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubany na roky 2016 - 2023

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením 19/A5 zo dňa 19. 8. 2016 nový strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubany na roky 2016 - 2023

K stiahnutiu

Nastavenia cookies